Üyelik Girişi
MAHMİLDE BUNLAR VAR
Site Haritası
Takvim

GAZİANTEP HALK MÜZİĞİ

GAZİANTEP HALK MÜZİĞİNE GENEL BAKIŞ

GAZİANTEP HALK MÜZİĞİ        (GAZİANTEP KULÜBÜ ARŞİVİNDEN)

Gaziantep halk müziği temel yapı bakımından Türk anonim karakterinin öz ruhuyla yoğrulmuştur. Halk müziği Türk insanının kültür ve zevklerinin en güzel örneklerindendir. Türküleriyle ağlayan, türküleriyle gülen, çoşup eğlenen Türk insanı düşüncelerini, karakterini, duygularını bu türkülere dökmüştür. Her Anadolu şehri insanı gibi Gaziantepli de kendi halk müziğinin aşığıdır. Özellikle Barak gibi tarihin uzak- yakın seslerini özünde saklamış bir sanat hazinesinin burada bulunması bu şehrin diğer şehirlerden daha şanslı olmasını sağlamıştır.

Gaziantep insanında müzik zevki oldukça yaygındır. İl, halk müziği geleneksel oyunları bakımından zengin bir bölgedir. Özellikle halaylar yaygındır. Gaziantep bölgesinde yapılan derlemeler sonucu yörede üç temel müzik bölgesi belirlenmiştir. Buralar, İskan, il merkezi ve yayla-dağ bölgeleridir.

Barak Ağzı okuyuşu biçimi iskan bölgesinde yaygındır. Barak Ağzı'yla geçmişteki hikayeler, destanlar seslendirilmektedir. Halk, sert haykırmayla söylenen uzun hava türünü sevmektedir. Kahramanlık, hasret, sevinç ve üzüntüyü dile getiren uzun havalar perde perde seslendirilir. Yayla ve dağ bölgelerinde yaşayan göçerlerin kendilerine has uzun havaları, deyişleri vardır. Bu bölgenin insanları adeta türkülerini haykırırcasına söylerler. Bağlama çalanlar tezene kullanmadan parmaklarıyla çalarlar, parmakça çalmaya pençe vurma denilmektedir.

Gaziantep il merkezinde Barak, Yayla ve Dağ bölgelerinin karışımı bir söyleyiş görülür Kadın ezgilerinde ritmler vardır. Bölge uzun havaları bir olayın hikayesini dile getirir. Kerem, Garip, Şahinbey Köroğlu, Ezogelin, Karayılan, Veled Bey, Hurşit, Karacaoğlan hikayeleri ezgiyle söylenen örneklerdendir.

"Gaziantep Folkloru" adlı kitap bölgenin derlemelerinin toplandığı kitaptır. İlde resmi derleme çalışmaları 1938 ve 1967 yılında yapılmıştır. 1938' de Ankara Devlet Konservatuarı, 1967 'de TRT Kurumu derleme çalışmalarını düzenlemiştir. Kurumla ilgili çalışmayı Dr. Gültekin Oransoy ve M.Oransoy gerçekleştirmiştir, Ferruh Arsunar da özel derlemeler yapmıştır.

Bölgenin ünlü türküleri
Türkülerin bir kısmı bir kişi, diğer kısmı da koro halinde söylenir. Bir kişi tarafından söylenen türküler daha çok mersiyeler, savaş ve gurbet üzerinedir. Koro halinde söylenen türkülerde ise sevgi, bağlılık, sevinçli olma hali dile getirilir. Aşk ve duygu türküleri içinde Gaziantep'te yaygın olanı çoktur. Bazı halk türküleri çoban ve dogaya bağlılık ve sevgi türküleridir.

Bölgenin tanınmış türküleri, uzun havalar:Karayımış Şu Antebin Yazısı, Antebin Etrafı Gül ile Diken, Öksüz Korem, Kına Mayası, Bozlak, Antep Durnası, Köroğlu, Karacaoğlan, Genç Osman, Garip, Kılıçoğlu, Kerem, Kesik Kerem, Miskin Ali, Topal Abdo, Ezo Gelin, Çerkez (Mahlo), Garibin Uruma Gidişi, Hurşit Bey, Emrah, Şahin Bey Kelçik, Hüseyin Ağa, Cekeli Mecit, Bülbül, Abdonun Mezarı adlarıyla bilinen uzun hava türküleridir.

Kırık Havalar:Bahçelerde Saz Olur, Ellere Cicom Cicom, Ben Bir Gümüş Fenerim, Evlerinin Önü Yüce Değil mi?, Türkmen Kızı, Bulgar Gelini, Komşunun Adı Hasan Hüseyin, Helvacı, Fes Başına, Lamba da Şişesiz Yanmaz mı?, Kavak Kavaktan Uzundur, Gül Kuruttum, Arabamın Tekeri, Aman Ayşe Gelin Ayşe, Çubuğum Yok Yol Üstüne Uzatam, Kem Kemi Keke, Kara Sandık Açamadım, Kayaçıktan Enemedim, Fındık-Fıstık, küfte...

Halaylar:Leylim, Lorkey,Mısro Oyunu, Senam Oyunu, Şirinnar, Şirvani,Üç Ayak, Yedi Deve, Reşi Halayı, Noksanı Havası, Mani, Mermere, Kuseyri, Kınalı Parmak, Allı Yemenim, Kara Kız, Kara Kuyu, Keremin Üç Ayağı, Fadiğe-Damune,Hasan Dağı, Havuş, Aşiney, Barazi, Ben Halayın Başıyım, Çepikli, Çifte Kamış, Amik Düzü, Amik Kasabası, Arapoğlu, Arabi, Cezayir Oyunu, Kol Oyunu, İsa Balı, Hurşidin Halayı, gibi halay türküleri ilin tanınmış türküleri arasındadır.

GAZİANTEP KULÜBÜ ARŞİVİNDEN ALINTIDIR.


Prgoogle.net
Gaziantep türküleri

Gaziantep'in yöresel Türküleri Ün yapmış ve anlamlı türkülerdir.

Gaziantep valiliği bilgi işleme teşekkürler


 

Antepin Hamamları
  

Antepin hamamları sallanır külhanları
Hosgör mahallesinin dip dibedir damları
Çiğ köftenin adına baklavanın tadına
Ye derler muradına

Hele hele hele anteplim gel yanıma dili datlım
Çifte telli çalıyor kalkinda oynayalım

Şu kilisin halları gelorum der dilleri
Mutlak halebe düşer kaçakçının yolları
Mercidabık ovasi kara yılan yuvası
Çalar barıak havası

Hele hele hele anteplim gel yanıma dili datlım
Çifte telli çalıyor kalkında oynayalım

Torosların koludur bizim gavur dağları
Acı mırra içerler ağaları beyleri
Pamuklar tarlasında tekirin yaylasında
Ağalar havasında

Hele hele hele adanalım gel yanıma gadanalım
Çifte telli çalıyor kalkında oynayalımTelli Turnam

Telli turnam göç ederken buradan
Ayrı düştüm hem anadan sıladan
Her kuluna bir dert vermiş yaradan
Leylim turnam gitmem turnam kalkmam turnam
Dertli haberini ilet sılaya turnam turnam turnam

Esti sam yelleri değdi bağrıma
Hasret kaldım vatanıma yurduma
Attı felek beni dağlar ardına
Leylim turnam gitmem turnam kalkmam turnam
Dertli haberini ilet sılaya turnam turnam turnam

Kaynak Kişi : Mustafa ÇİNKILIÇ
Derleyen : Melih DUYGULU
Gönül Gurbet Ele Varma

Gönül gurbet ele varma
Ya gelinir ya gelinmez
Her güzele meyil verme
Ya sevilir ya sevilmez
Gel ey gel ey gel
Gel gülüm gel
Gel tellim gel
Gel nazlım gel
Gel ey gel ey gel

Has bahçenin nar (gül) ağacı
Kimi tatlı kimi acı
Benim derdimin ilacı
Ya bulunur ya bulunmaz
Gel ey gel ey gel
Gel gülüm gel
Gel tellim gel
Gel nazlım gel
Gel ey gel ey gel

Deryalarda yüzer bahri
Doldur ver içeyim zehri
Zalim gurbet elin kahrı
Ya çekilir ya çekilmez
Gel ey gel ey gel
Gel gülüm gel
Gel tellim gel
Gel nazlım gel
Gel ey gel ey gel

Ördek gelir güle güle
Yüzer suya dala dala
Güzel sevmek bir sarp kale
Ya alınır ya alınmaz
Gel ey gel ey gel
Gel gülüm gel
Gel tellim gel
Gel nazlım gel
Gel ey gel ey gel

Sefil Ali'm güler ağlar
Her işini hakka ağlar
Yar senle sürdüğüm demler
Ya bulunur ya bulunmaz
Gel ey gel ey gel
Gel gülüm gel
Gel tellim gel
Gel nazlım gel
Gel ey gel ey gel

Kaynak Kişi : Hüseyin KIRMIZIGÜL
Derleyen : Muzaffer SARISÖZEN

Bu Kadar Cevretme

Bu kadar cevretme aziz sultanım
Ya n'olur insafa gel bazı bazı
Halime rahmeyle ruhi revanım
Ben de ne keremler kıl bazı bazı

Coşkun çaylar gibi bulanıp akma
Gamzeyi hançeri sineme çakma
Çok ise günahım kusura bakma
Bildiğinden şaşar kul bazı bazı

Sen arifsin ne dediğin bilirsin
Yaralı gönlüme melhem olursun
Ben geldikçe melul mahzun durursun
Şad eyle gönlümü gül bazı bazı

Hüseyin'im der ki lebi balımsın
Canımın cananı selvi dalımsın
Ne bir merhametsiz kanlı zalımsın
Perişan gönlümü sor bazı bazı

Kaynak Kişi : Hasan Hüseyin
Derleyen : Muzaffer SARISÖZEN
Kaleden İnişmolur

Kaleden inişmolur
Salıney salıney sallan gel
Ham demir gümüş molur
Gelin güzel allı
Beli meli şallı
Topuğu halhallı yar sevdim.
Akşamdan söz veripte
Salıney salıney sallan gel
Sabaha dönüşmolur
Gelin güzel allı
Beli meli şallı
Topuğu halhallı yar sevdim

Kalenin burcumuyam
Salıney salıney sallan gel
Dil bilmez gürcümüyem
Gelin güzel allı
Beli meli şallı
Topuğu halhallı yar sevdim

Felek gözün kör olsun
Salıney salıney sallan gel
Ben çirkin harcımıyem
Gelin güzel allı
Beli meli şallı
Topuğu halhallı yar sevdim

Kaynak Kişi : Selahattin SARIKAYA
Derleyen : Yücel PAŞMAKCI

Nenni

Hele helesi var bunun
Ekmek selesi var bunun
Şu Antep'in içinde de
Ağa babası var bunun

Oğlum oğlum onduralı
Oğlum gırmızı gonduralı
Oğlumun göçü geliyi
Hangi eve gonduralı

Oğlumun adağı var
Küheylan yedeği var
Arap'tan bir gız sevmiş
Dövünlü dudağı var

Kaynak Kişi : Naciye DUYGULU
Derleyen : Melih DUYGULU
Solist : Müjde NARMAN
Antep Övmesi

Ta ezelden taşkındır
Sellerin Antep senin
Aşıklar müjdeler
Yellerin Antep senin

Kumruların uçuşur
Yanar yürek tutuşur
Bahar gelir kokuşur
Güllerin Antep senin

Beydilli hep yaslıdır
O yar benle küslüdür
Goncalarla süslüdür
Yolların Antep senin.

Kaynak Kişi : Hasan BEYDİLLİ
Derleyen : Adil ÇETETopal Abdo

Aman kalkın gidelim gene boru sesi var
Hele şu kötülerin de gene bende nesi var aman Amman
Topal Apdo'yu da vurmuşlarda gine bizim aşiretin yası var
Aman dumana gine oğlum Muhammedim yavrum dumana
Aman iki cenaze bir evden çıkmışta
Kulun kurbanın olam gel bak bu ne figana
Aman ataş düştüğü yeri yakar gider kime ne
Neneyle neneyle gine garip yavrum neneyle
Aman insan sevdiği yarına eder mi böyle
Ben öldüm Amman yanasın taman

Çıksam şu yaylaya da yaz gelirmola
Kahpe düşmanlarda bu sene benden vaz gelirmola aman Amman
Bir mektup yolladımda yine bizim aşirete tez gelirmola
Aman dumana gine oğlum Muhammedim yavrum dumana
Aman iki cenaze bir evden çıkmışta
Kulun kurbanın olam gel bak bu ne figana
Aman ataş düştüğü yeri yakar gider kime ne
Neneyle neneyle gine garip yavrum neneyle
Aman insan sevdiği yarına eder mi böyle
Ben öldüm Amman yanasın taman
Kaynak Kişi : Halit ARAPOĞLU
Derleyen : TRT Müz. Dai. Bşk.
Solist : Semra AKHAN
Evlerinde Bir İpekten Halı Var

Evlerinde bir ipekten halı var
Şeker yemiş dudağında balı var
Ben de bildim bir münasip yari var
Ayıp derler kendi düşen ağlamaz
Ak üstüne kareleri bağlamaz.

Sepet aldım bağa girdim üzüme
Yollar ırak yar görünmez gözüme
Uyma dedim uydu eller sözüne
Ayıp derler kendi düşen ağlamaz
Ak üstüne kareleri bağlamaz.

Kaynak Kişi :Fırıncı TAHİR
Derleyen : Emin ALDEMİR
Bahçalarda Zerdali

Bahçalarda zerdali
Benim yarim gül dalı
Kiraz gibi dudaklaır
Şeker ezer dilleri güllü yar
A benim allı yarim
Yanağı güllü yarim
Ben sana git mi dedim
Ellerde kal mı dedim güllü yar

Bahçalarda gül dalı
Var git ellerin yari
Sen bana yar olmazsın
Yüzüme gülme bari güllü yar
A benim allı yarim
Yanağı güllü yarim
Ben sana git mi dedim
Ellerde kal mı dedim güllü yar.

Kaynak Kişi :Hüseyin YIKICI
Derleyen : : Muzaffer SARISÖZENBey Mayıl

Aman bir ay doğmuş ilk akşamdan geceden
Şavkı vurmuş pencereden bacadan
Aman uykusuz mu kaldın Bey Mayıl dünkü geceden
Uyan Bey Mayıl uyan
Gadan ben alim kölen ben olim

Mayıl ne gezersin korku dağında
Bülbüller ötüşüyor seher çağında
Aman gel bi devran sürelimde baban bağında
Uyan Bey Mayıl uyan
Seni getiren yollara guban ben olum.

Kaynak Kişi :Halit ARAPOĞLU
Derleyen :TRT Müz. Dai. Bşk.
Solist : Serdar ERDAL.


Haşıl

Alatirik söndü kalkın haşıla
Haşılı getirin çökün başına
Çifte kurşun değsin nezzik taşına
Gözlerin kör ola ölesin usta

Haşıl parasıyla bulgur kaynattık
Mangal maşasıyla saçım kıvrattık
Ustamın düğününde köçek oynattık
Gözlerin kör ola ölesin usta

Ustamın giydiği samanı sarı
Ustam seni soksun al kızıl arı
Usta paran yoksa etme bu karı
Gözlerin kör ola ölesin usta

Bir direzin çektim ince sedirlik
İşlemedi koptu zavallı mekik
Acerini almayha yok ki metelik
Gözlerin kör ola ölesin usta.

Kaynak Kişi :Anonim
Derleyen : Serdar ERDAL
Teze Gelin

Bende bildim teze gelin olmuşsun
Geyinmiş guşanmış alınan gelir
Girmiş bahçasına dermiş deşirmiş
Geyinmiş guşanmış gülünen gelir

Yıkılsın bahçalar harı neyleyim
Dökülsün ayvalar narı neyleyim
Daha senden başka yarı neyleyim
Nişanım sendedir yar safa geldin.

Kaynak Kişi :Yöre Ekipleri
Derleyen : Gaziantep Üniv. T.M.D.K.

Çulha

Çulha çukurdamısın be kele çulha
Gayıda fikirdemisin yandım kele çulha
İşin gücün rast gele
Çulha mekik sallıyor bu kele çulha
Tezgah tık tık atıyor yandım kele çulha
İşin gücün rast gele
Çulhanın tepesinde be kele çulha
Mis gibi kokar nefesinde yandım kele çulha
İşin gücün rast gele
Sümerbankın kapısı be kele çulha
Avrattandır yapısı yandım kele çulha
İşin gücün rast gele

Anonim


İğne Attım Tarlaya

İğne attım tarlaya le le zalım zalım
Pırıl pırıl paylaya vıy vıy zalım zalım
Kız oğlanın yanında le le zalım zalım
Ah dedikçe terleye vıy vıy zalım zalım

Karanfili budama le le zalım zalım
Safa geldin odama vıy vıy zalım zalım
Hakikatli yar isen le le zalım zalım
Sen git söyle babana vıy vıy zalım zalım.

Kaynak Kişi :Halil BEYDİLLİ
Derleyen : Emin TURGA

Hüseyin Ağam

Amanın kar yağıyor benim ağam toza toza
Hele benim Hüseyin ağamda gelir gene geze geze
Hele benim ağamı vurmuşlar can veriyor
Ala gözlerin süze süze
Uyansana benim ağam bak sana neler oldu
Tama han evimiz harap oldu
Taman çoluk çocuk duvar dibinde kaldı
Uyansana Hüseyin adlım, dili datlım
Dört avratlım ölüm sana yakışır mı
Benim ağam canım ağam
Ben nedim oy oy

Aman ağamın evi var dağın başında
Hele gene tüfengi var atın döşünde
Hele benim ağamı vurmuşlar
Henüz yirmi dört yirmi beş yaşında
Uyansana benim ağam bak sana neler oldu
Tama han evimiz harap oldu
Taman çoluk çocuk duvar dibinde kaldı
Uyansana Hüseyin adlım, dili datlım
Dört avratlım ölüm sana yakışır mı
Benim ağam canım ağam
Ben nedim oy oy.
Kaynak Kişi :Cevdet GÜNEBAKAN
Derleyen : TRT Müz. Dai. Bşk.
Solist : Kemal KAYA

Bahçalarda Mor Meni

Bahçalarda mor meni
Verem ettin sen beni
Nasıl verem olmayım
Eller sarıyor seni
Ben sana yandım gelin
Yanağı allı gelin
Gaziantep yolunda
Öldürdün beni gelin.

Bahçalarda meleme
Yar göğsün düğmeleme
Ölürsem ganlım sensin
Gözlerin sürmeleme
Ben sana yandım gelin
Yanağı allı gelin
Gaziantep yolunda
Öldürdün beni gelin.

Bahçalarda saz olur
Gül açılır yaz olur.
Ben yarime gül demem
Gülün ömrü az olur.

Kaynak Kişi :Yöre Ekibi
Derleyen : Ahmet YAMACI
Solist : Kemal KAYA

Helvacı

Çadır altı minare
El ettim eski yar
Can kurban canım kurbanda
Setre pantollu yare
Helvacı helva
Kendir tohumlu helva
Şeker lokum helva
Beğenmezsen alma

Söğükte ot bitmez mi
Süpürseler gitmez mi
Yarin geçtiği yerde
Gülle reyhan bitmez mi
Helvacı helva
Kendir tohumlu helva
Şeker lokumlu helva
Beğenmezsen alma

Kaynak Kişi :Yöre Ekibi
Derleyen : Muzaffer SARISÖZEN

Zeytin Yaprağı Yeşil

Zeytin yaprağı yeşil aman bir yar elinden
Altında kahve pişir yandım bir yar elinden
Beni sana vermezler aman da bir yar elinden
Aklın başına devşir yandım bir yar elinden

Aman bir yar elinden yar eli yar elinden
Koy beni sallanayım aman da bir yar elinden
Zülüfünün telinden oy nerelere gidem elinden
Aman bir yar elinden yar eli yar elinden

Yar bahçeye girdin mi aman bir yar elinden
Sevdiğini gördün mü yandım bir yar elinden
Sevdiğini görünce aman bir yar elinden
Saçlarını ördün mü yandım bir yar elinden

Aman bir yar elinden yar eli yar elinden
Koy beni sallanayım aman da bir yar elinden
Zülüfünün telinden oy nerelere gidem elinden
Aman bir yar elinden yar eli yar elindenYoğurt Koydum Dolaba

Yoğurt koydum dolaba ellere vay
Bugün başım kalaba ellere vay
Ellere hanım canım ellere vay

Giymiş pembe şalvarı ellere vay
Sallanır saçakları yerlere vay

Kalaylı tas yoğurdu ellere vay
Seni kimler doğurdu ellere vay
Seni doğuran ana ellere vay
Bal ilen mi doğurdu ellere vay

Yoğurdun üstü kaymak ellere vay
Olur mu yare doymak ellere vay
Yare doydum diyenin ellere vay
Caizdir boynun vurmak ellere vay


Kara Üzüm Habbeesi

Kara uzum habbesi le le le le canim
Gonlum sevmez herkesi esmersen guzelsin
Olursa yar kiz olsun le le le le canim
Esmerler hovardasi esmersen guzelsin

Hava diley mikaliyoon
Sava diley mirkaaley
Kuzusodi ferabeyi
Merakli yettemme
Helefatiy bili sabri
Heavabini heyranee
Unusadi feraabeyi
Merakli yettenme

Ipin ucu bendedir le le le le canim
Bir ucu bedendedir esmersen guzelsin
O bilir a-alem bilir le le le le canim
Benim gonlum sendedir esmersen guzelsin.


Ezo Gelin

Ezo gelin, benim olsan seni vermem feleğe
Güzel yosmam başın için salma beni dileğe
Anası huridir de kendi benzer de meleğe
Nenneyle de ah bahtı karam nenneyle

Çık Suriye dağlarına bizim ele eleyle

Gel bahtı karam gel sıladan ayrı yazılım gel

Ezo gelin çık Suriye dağlarının başına
Güneş vursun da kemerinin kaşına kaşına
Bizi kınayanın bu ayrılık gelsin başına başına
Nenneyle de ah bahtı karam nenneyle

Çık Suriye dağlarına bizim ele eleyle
Gel bahtı karam gel sıladan ayrı yazılım gel


 

Prgoogle.net
Gaziantep türküleri

Gaziantep'in yöresel Türküleri Ün yapmış ve anlamlı türkülerdir.

Gaziantep valiliği bilgi işleme teşekkürler


 

Antepin Hamamları
  

Antepin hamamları sallanır külhanları
Hosgör mahallesinin dip dibedir damları
Çiğ köftenin adına baklavanın tadına
Ye derler muradına

Hele hele hele anteplim gel yanıma dili datlım
Çifte telli çalıyor kalkinda oynayalım

Şu kilisin halları gelorum der dilleri
Mutlak halebe düşer kaçakçının yolları
Mercidabık ovasi kara yılan yuvası
Çalar barıak havası

Hele hele hele anteplim gel yanıma dili datlım
Çifte telli çalıyor kalkında oynayalım

Torosların koludur bizim gavur dağları
Acı mırra içerler ağaları beyleri
Pamuklar tarlasında tekirin yaylasında
Ağalar havasında

Hele hele hele adanalım gel yanıma gadanalım
Çifte telli çalıyor kalkında oynayalımTelli Turnam

Telli turnam göç ederken buradan
Ayrı düştüm hem anadan sıladan
Her kuluna bir dert vermiş yaradan
Leylim turnam gitmem turnam kalkmam turnam
Dertli haberini ilet sılaya turnam turnam turnam

Esti sam yelleri değdi bağrıma
Hasret kaldım vatanıma yurduma
Attı felek beni dağlar ardına
Leylim turnam gitmem turnam kalkmam turnam
Dertli haberini ilet sılaya turnam turnam turnam

Kaynak Kişi : Mustafa ÇİNKILIÇ
Derleyen : Melih DUYGULU
Gönül Gurbet Ele Varma

Gönül gurbet ele varma
Ya gelinir ya gelinmez
Her güzele meyil verme
Ya sevilir ya sevilmez
Gel ey gel ey gel
Gel gülüm gel
Gel tellim gel
Gel nazlım gel
Gel ey gel ey gel

Has bahçenin nar (gül) ağacı
Kimi tatlı kimi acı
Benim derdimin ilacı
Ya bulunur ya bulunmaz
Gel ey gel ey gel
Gel gülüm gel
Gel tellim gel
Gel nazlım gel
Gel ey gel ey gel

Deryalarda yüzer bahri
Doldur ver içeyim zehri
Zalim gurbet elin kahrı
Ya çekilir ya çekilmez
Gel ey gel ey gel
Gel gülüm gel
Gel tellim gel
Gel nazlım gel
Gel ey gel ey gel

Ördek gelir güle güle
Yüzer suya dala dala
Güzel sevmek bir sarp kale
Ya alınır ya alınmaz
Gel ey gel ey gel
Gel gülüm gel
Gel tellim gel
Gel nazlım gel
Gel ey gel ey gel

Sefil Ali'm güler ağlar
Her işini hakka ağlar
Yar senle sürdüğüm demler
Ya bulunur ya bulunmaz
Gel ey gel ey gel
Gel gülüm gel
Gel tellim gel
Gel nazlım gel
Gel ey gel ey gel

Kaynak Kişi : Hüseyin KIRMIZIGÜL
Derleyen : Muzaffer SARISÖZEN

Bu Kadar Cevretme

Bu kadar cevretme aziz sultanım
Ya n'olur insafa gel bazı bazı
Halime rahmeyle ruhi revanım
Ben de ne keremler kıl bazı bazı

Coşkun çaylar gibi bulanıp akma
Gamzeyi hançeri sineme çakma
Çok ise günahım kusura bakma
Bildiğinden şaşar kul bazı bazı

Sen arifsin ne dediğin bilirsin
Yaralı gönlüme melhem olursun
Ben geldikçe melul mahzun durursun
Şad eyle gönlümü gül bazı bazı

Hüseyin'im der ki lebi balımsın
Canımın cananı selvi dalımsın
Ne bir merhametsiz kanlı zalımsın
Perişan gönlümü sor bazı bazı

Kaynak Kişi : Hasan Hüseyin
Derleyen : Muzaffer SARISÖZEN
Kaleden İnişmolur

Kaleden inişmolur
Salıney salıney sallan gel
Ham demir gümüş molur
Gelin güzel allı
Beli meli şallı
Topuğu halhallı yar sevdim.
Akşamdan söz veripte
Salıney salıney sallan gel
Sabaha dönüşmolur
Gelin güzel allı
Beli meli şallı
Topuğu halhallı yar sevdim

Kalenin burcumuyam
Salıney salıney sallan gel
Dil bilmez gürcümüyem
Gelin güzel allı
Beli meli şallı
Topuğu halhallı yar sevdim

Felek gözün kör olsun
Salıney salıney sallan gel
Ben çirkin harcımıyem
Gelin güzel allı
Beli meli şallı
Topuğu halhallı yar sevdim

Kaynak Kişi : Selahattin SARIKAYA
Derleyen : Yücel PAŞMAKCI

Nenni

Hele helesi var bunun
Ekmek selesi var bunun
Şu Antep'in içinde de
Ağa babası var bunun

Oğlum oğlum onduralı
Oğlum gırmızı gonduralı
Oğlumun göçü geliyi
Hangi eve gonduralı

Oğlumun adağı var
Küheylan yedeği var
Arap'tan bir gız sevmiş
Dövünlü dudağı var

Kaynak Kişi : Naciye DUYGULU
Derleyen : Melih DUYGULU
Solist : Müjde NARMAN
Antep Övmesi

Ta ezelden taşkındır
Sellerin Antep senin
Aşıklar müjdeler
Yellerin Antep senin

Kumruların uçuşur
Yanar yürek tutuşur
Bahar gelir kokuşur
Güllerin Antep senin

Beydilli hep yaslıdır
O yar benle küslüdür
Goncalarla süslüdür
Yolların Antep senin.

Kaynak Kişi : Hasan BEYDİLLİ
Derleyen : Adil ÇETETopal Abdo

Aman kalkın gidelim gene boru sesi var
Hele şu kötülerin de gene bende nesi var aman Amman
Topal Apdo'yu da vurmuşlarda gine bizim aşiretin yası var
Aman dumana gine oğlum Muhammedim yavrum dumana
Aman iki cenaze bir evden çıkmışta
Kulun kurbanın olam gel bak bu ne figana
Aman ataş düştüğü yeri yakar gider kime ne
Neneyle neneyle gine garip yavrum neneyle
Aman insan sevdiği yarına eder mi böyle
Ben öldüm Amman yanasın taman

Çıksam şu yaylaya da yaz gelirmola
Kahpe düşmanlarda bu sene benden vaz gelirmola aman Amman
Bir mektup yolladımda yine bizim aşirete tez gelirmola
Aman dumana gine oğlum Muhammedim yavrum dumana
Aman iki cenaze bir evden çıkmışta
Kulun kurbanın olam gel bak bu ne figana
Aman ataş düştüğü yeri yakar gider kime ne
Neneyle neneyle gine garip yavrum neneyle
Aman insan sevdiği yarına eder mi böyle
Ben öldüm Amman yanasın taman
Kaynak Kişi : Halit ARAPOĞLU
Derleyen : TRT Müz. Dai. Bşk.
Solist : Semra AKHAN
Evlerinde Bir İpekten Halı Var

Evlerinde bir ipekten halı var
Şeker yemiş dudağında balı var
Ben de bildim bir münasip yari var
Ayıp derler kendi düşen ağlamaz
Ak üstüne kareleri bağlamaz.

Sepet aldım bağa girdim üzüme
Yollar ırak yar görünmez gözüme
Uyma dedim uydu eller sözüne
Ayıp derler kendi düşen ağlamaz
Ak üstüne kareleri bağlamaz.

Kaynak Kişi :Fırıncı TAHİR
Derleyen : Emin ALDEMİR
Bahçalarda Zerdali

Bahçalarda zerdali
Benim yarim gül dalı
Kiraz gibi dudaklaır
Şeker ezer dilleri güllü yar
A benim allı yarim
Yanağı güllü yarim
Ben sana git mi dedim
Ellerde kal mı dedim güllü yar

Bahçalarda gül dalı
Var git ellerin yari
Sen bana yar olmazsın
Yüzüme gülme bari güllü yar
A benim allı yarim
Yanağı güllü yarim
Ben sana git mi dedim
Ellerde kal mı dedim güllü yar.

Kaynak Kişi :Hüseyin YIKICI
Derleyen : : Muzaffer SARISÖZENBey Mayıl

Aman bir ay doğmuş ilk akşamdan geceden
Şavkı vurmuş pencereden bacadan
Aman uykusuz mu kaldın Bey Mayıl dünkü geceden
Uyan Bey Mayıl uyan
Gadan ben alim kölen ben olim

Mayıl ne gezersin korku dağında
Bülbüller ötüşüyor seher çağında
Aman gel bi devran sürelimde baban bağında
Uyan Bey Mayıl uyan
Seni getiren yollara guban ben olum.

Kaynak Kişi :Halit ARAPOĞLU
Derleyen :TRT Müz. Dai. Bşk.
Solist : Serdar ERDAL.


Haşıl

Alatirik söndü kalkın haşıla
Haşılı getirin çökün başına
Çifte kurşun değsin nezzik taşına
Gözlerin kör ola ölesin usta

Haşıl parasıyla bulgur kaynattık
Mangal maşasıyla saçım kıvrattık
Ustamın düğününde köçek oynattık
Gözlerin kör ola ölesin usta

Ustamın giydiği samanı sarı
Ustam seni soksun al kızıl arı
Usta paran yoksa etme bu karı
Gözlerin kör ola ölesin usta

Bir direzin çektim ince sedirlik
İşlemedi koptu zavallı mekik
Acerini almayha yok ki metelik
Gözlerin kör ola ölesin usta.

Kaynak Kişi :Anonim
Derleyen : Serdar ERDAL
Teze Gelin

Bende bildim teze gelin olmuşsun
Geyinmiş guşanmış alınan gelir
Girmiş bahçasına dermiş deşirmiş
Geyinmiş guşanmış gülünen gelir

Yıkılsın bahçalar harı neyleyim
Dökülsün ayvalar narı neyleyim
Daha senden başka yarı neyleyim
Nişanım sendedir yar safa geldin.

Kaynak Kişi :Yöre Ekipleri
Derleyen : Gaziantep Üniv. T.M.D.K.

Çulha

Çulha çukurdamısın be kele çulha
Gayıda fikirdemisin yandım kele çulha
İşin gücün rast gele
Çulha mekik sallıyor bu kele çulha
Tezgah tık tık atıyor yandım kele çulha
İşin gücün rast gele
Çulhanın tepesinde be kele çulha
Mis gibi kokar nefesinde yandım kele çulha
İşin gücün rast gele
Sümerbankın kapısı be kele çulha
Avrattandır yapısı yandım kele çulha
İşin gücün rast gele

Anonim


İğne Attım Tarlaya

İğne attım tarlaya le le zalım zalım
Pırıl pırıl paylaya vıy vıy zalım zalım
Kız oğlanın yanında le le zalım zalım
Ah dedikçe terleye vıy vıy zalım zalım

Karanfili budama le le zalım zalım
Safa geldin odama vıy vıy zalım zalım
Hakikatli yar isen le le zalım zalım
Sen git söyle babana vıy vıy zalım zalım.

Kaynak Kişi :Halil BEYDİLLİ
Derleyen : Emin TURGA

Hüseyin Ağam

Amanın kar yağıyor benim ağam toza toza
Hele benim Hüseyin ağamda gelir gene geze geze
Hele benim ağamı vurmuşlar can veriyor
Ala gözlerin süze süze
Uyansana benim ağam bak sana neler oldu
Tama han evimiz harap oldu
Taman çoluk çocuk duvar dibinde kaldı
Uyansana Hüseyin adlım, dili datlım
Dört avratlım ölüm sana yakışır mı
Benim ağam canım ağam
Ben nedim oy oy

Aman ağamın evi var dağın başında
Hele gene tüfengi var atın döşünde
Hele benim ağamı vurmuşlar
Henüz yirmi dört yirmi beş yaşında
Uyansana benim ağam bak sana neler oldu
Tama han evimiz harap oldu
Taman çoluk çocuk duvar dibinde kaldı
Uyansana Hüseyin adlım, dili datlım
Dört avratlım ölüm sana yakışır mı
Benim ağam canım ağam
Ben nedim oy oy.
Kaynak Kişi :Cevdet GÜNEBAKAN
Derleyen : TRT Müz. Dai. Bşk.
Solist : Kemal KAYA

Bahçalarda Mor Meni

Bahçalarda mor meni
Verem ettin sen beni
Nasıl verem olmayım
Eller sarıyor seni
Ben sana yandım gelin
Yanağı allı gelin
Gaziantep yolunda
Öldürdün beni gelin.

Bahçalarda meleme
Yar göğsün düğmeleme
Ölürsem ganlım sensin
Gözlerin sürmeleme
Ben sana yandım gelin
Yanağı allı gelin
Gaziantep yolunda
Öldürdün beni gelin.

Bahçalarda saz olur
Gül açılır yaz olur.
Ben yarime gül demem
Gülün ömrü az olur.

Kaynak Kişi :Yöre Ekibi
Derleyen : Ahmet YAMACI
Solist : Kemal KAYA

Helvacı

Çadır altı minare
El ettim eski yar
Can kurban canım kurbanda
Setre pantollu yare
Helvacı helva
Kendir tohumlu helva
Şeker lokum helva
Beğenmezsen alma

Söğükte ot bitmez mi
Süpürseler gitmez mi
Yarin geçtiği yerde
Gülle reyhan bitmez mi
Helvacı helva
Kendir tohumlu helva
Şeker lokumlu helva
Beğenmezsen alma

Kaynak Kişi :Yöre Ekibi
Derleyen : Muzaffer SARISÖZEN

Zeytin Yaprağı Yeşil

Zeytin yaprağı yeşil aman bir yar elinden
Altında kahve pişir yandım bir yar elinden
Beni sana vermezler aman da bir yar elinden
Aklın başına devşir yandım bir yar elinden

Aman bir yar elinden yar eli yar elinden
Koy beni sallanayım aman da bir yar elinden
Zülüfünün telinden oy nerelere gidem elinden
Aman bir yar elinden yar eli yar elinden

Yar bahçeye girdin mi aman bir yar elinden
Sevdiğini gördün mü yandım bir yar elinden
Sevdiğini görünce aman bir yar elinden
Saçlarını ördün mü yandım bir yar elinden

Aman bir yar elinden yar eli yar elinden
Koy beni sallanayım aman da bir yar elinden
Zülüfünün telinden oy nerelere gidem elinden
Aman bir yar elinden yar eli yar elindenYoğurt Koydum Dolaba

Yoğurt koydum dolaba ellere vay
Bugün başım kalaba ellere vay
Ellere hanım canım ellere vay

Giymiş pembe şalvarı ellere vay
Sallanır saçakları yerlere vay

Kalaylı tas yoğurdu ellere vay
Seni kimler doğurdu ellere vay
Seni doğuran ana ellere vay
Bal ilen mi doğurdu ellere vay

Yoğurdun üstü kaymak ellere vay
Olur mu yare doymak ellere vay
Yare doydum diyenin ellere vay
Caizdir boynun vurmak ellere vay


Kara Üzüm Habbeesi

Kara uzum habbesi le le le le canim
Gonlum sevmez herkesi esmersen guzelsin
Olursa yar kiz olsun le le le le canim
Esmerler hovardasi esmersen guzelsin

Hava diley mikaliyoon
Sava diley mirkaaley
Kuzusodi ferabeyi
Merakli yettemme
Helefatiy bili sabri
Heavabini heyranee
Unusadi feraabeyi
Merakli yettenme

Ipin ucu bendedir le le le le canim
Bir ucu bedendedir esmersen guzelsin
O bilir a-alem bilir le le le le canim
Benim gonlum sendedir esmersen guzelsin.


Ezo Gelin

Ezo gelin, benim olsan seni vermem feleğe
Güzel yosmam başın için salma beni dileğe
Anası huridir de kendi benzer de meleğe
Nenneyle de ah bahtı karam nenneyle

Çık Suriye dağlarına bizim ele eleyle

Gel bahtı karam gel sıladan ayrı yazılım gel

Ezo gelin çık Suriye dağlarının başına
Güneş vursun da kemerinin kaşına kaşına
Bizi kınayanın bu ayrılık gelsin başına başına
Nenneyle de ah bahtı karam nenneyle

Çık Suriye dağlarına bizim ele eleyle
Gel bahtı karam gel sıladan ayrı yazılım gel


 

Ziyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi1
Bugün Toplam69
Toplam Ziyaret76265
Saat

 

BEYAZ  İLETİŞİM

ERGÜN VE CELAL SIĞINAN

TÜRKCELL,VODOFONE

AVEA

  • CEP TELEFONU
  • AKSESUAR
  • BİLGİSAYAR
  • Mp3,Mp4,Mp5
  • Fatura tahsilat
  • Teknik servis

ISTASYON CAD.NO:10/B(HAYAT HASTANESİ KARŞISI)

TLF:220 41 70

GAZİANTEP